Att välja barngrind – viktiga aspekter i en ocean av frågetecken

Att välja barngrind – När det kommer till barnsäkerhet i ett hem är det inte mycket man som förälder eller vårdnadshavare är benägen att kompromissa med. Valen och möjligheterna är många och kan därför ibland kännas avskräckande men det finns ett par saker man faktiskt bör prioritera. En av de sakerna är en eller flera barngrindar, de kan användas både som skydd för att barn inte ska gå upp eller ner för trappor på egen hand. Eller i värsta fall, ramla i trappor vilket kan få oerhörda konsekvenser. Men en annan viktig funktion som kan vara lätt att förbise är faktiskt att helt enkelt skärma av ”vanliga” rum, det kan vara så att man i vissa delar av ens hem inte har en barnanpassad inredning eller möbler som är instabila för barn som lär sig gå och så vidare. Då är en grind i dörrposten ovärderlig.

Det finns ju föga förvånande en oerhörd mängd olika varianter av grindar att välja på. De kanske mest klassiska grindarna är av enkel konstruktion och är oftast både fällbara och svängbara samt kan kapas för att passa i dörröppningar vilket är en fördel om man har avvikande karmmått eller motsvarande. De är oftast förhållandevis dyra då de är snickrade i trä men de håller allt som oftast både god funktionalitet och kvalitet.

Andra vanliga modeller är de enkla i metall eller aluminium som har en mer traditionell grindöppning, dessa barngrindar kan oftast monteras utan infästning av skruv i dörröppningen vilket kan vara oerhört bra om man behöver montera grinden tillfälligt eller bor i exempelvis en hyreslägenhet.

Det finns också en relativt ny variant som är en utdragbar ”grind” på kassett där man fäster utdragsdelen på motsatt sida i en fastmonterad skena. Fördelar med denna typen av grind är att de är mer diskreta, när grinden är öppen så syns den knappt då den är dold i kassett. Nackdelar, beroende på fabrikat och tillverkare, torde vara att de är mindre stabila och ibland alldeles för flexibla. Något som är positivt är också att det oftast har en längre maxbredd vilket gör grinden användningsbar som avdelare med större avstånd.

Det finns givetvis betydligt fler sorters barngrindar, en del går att montera i en slags länkning mellan olika delar och går på så sätt att bygga ihop till en lekhage, runt trappavsatser eller som rumsavdelare.

Några viktiga aspekter när det kommer till val av grind är såklart vilket syfte grinden ska tjäna; ska den skydda barnen från att gå i trappor eller ska den stänga ute barnen från en viss plats och så vidare. Vilken höjd grinden bör ha är viktigt att ha i åtanke samt kanske något av det allra viktigaste; hur ska den öppnas, vill man ha möjlighet till enhandsöppning eller inte. Och till sist bör man fundera på om man önskar att grinden ska vara självstängande eller inte.

Varianterna är som sagt många och användningsområdena också, men något som man ofta glömmer att prata om i dessa sammanhang är faktiskt att vilken grind man bör välja inte bara beror på vilken miljö den ska sitta i utan också för vilket eller vilka barn är den monterad. En del barn är oerhört försiktiga medan andra mer våghalsiga och kan tidigt få för sig att klättra på allt möjligt. Det påverkar behovet enormt både kvalitetsmässigt för vilken typ av slitage grinden ska utstå men också säkerhetsmässigt med klämrisk, höjd och om grinden bör ha extra låsmekanism med mera.

Enkelt uttryckt kan man säga att det finns lösningar för alla behov och hem. Prislappen beror delvis på fabrikat, modell och tillverkare men generellt hittar man barngrindar för en prislapp på mellan 200-1 500 kronor.

Sist men inte minst; Glöm inte, den bästa och säkraste barngrinden som finns är den som faktiskt sitter uppe och används.